Voor de Fontys minor Digital Marketing wordt er van mij verwacht dat ik mijn eigen leerdoelen opstel en er alles aan doe om deze te behalen.

Het heeft even geduurd voordat ik wist wat ik dit semester wilde gaan leren. Wat moet een Digital Marketeer allemaal kennen en kunnen? Wat verwacht het bedrijfsleven van mij? En hoewel het eigenlijk niet mee mag tellen, vroeg ik me stiekem ook af wat ‘school’ van mij verwacht. Ik wil mijn minor natuurlijk wel in één keer succesvol afronden.

In een paar weken zijn er een hoop cases behandeld door docenten en professionals tijdens bedrijfsbezoeken en (gast)colleges. Het heeft dan ook even geduurd voordat ik een goed beeld had van een digital marketeer. De inhoud van de eerste lesweken heeft mij tot de volgende leerdoelen gebracht.

Aan het einde van het semester wil ik

  • Google Adwords en Google Analytics gecertificeerd zijn
  • Aan de hand van (ruwe)data conclusies kunnen trekken
  • Een digitale marketingstrategie op kunnen zetten
  • Op een toegankelijke manier kunnen rapporteren aan stakeholders

Op 1 november zullen er business cases voorgelegd worden. Aan de hand van deze cases zal ik samen met mijn tutor, Manon Snoeren, bespreken hoe de beoordeling van de leerdoelen nog specifieker gemaakt kunnen worden. In dit artikel kun je lezen hoe ik het voorlopig voor ogen heb.

Google Adwords en Google Analytics gecertificeerd zijn

Waarom?
Het behalen van de Google certificeringen is een verplicht onderdeel van de minor Digital Marketing. Daarnaast is het voor bedrijven over de hele wereld een goede manier om te laten zien welke kennis je hebt, omdat de toets overal hetzelfde is.

Hoe?
Google biedt zelf lesstof, oefentoetsen en examens aan. Mijn verwachting is dat ik deze in de vakanties zal volgen en afnemen.

Wanneer?
Voordat de kerstvakantie ten einde is – 9 januari 2017 – zal ik minimaal twee Google certificaten in mijn bezit hebben.

Aan de hand van data conclusies kunnen trekken

Waarom?
Data is de brandstof van iedere digitale marketingcampagne. Meerdere gastsprekers hebben aangegeven dat reclame maken zonder data ‘schieten met hagel’ is. Ik vind het daarom belangrijk om data om te kunnen zetten in bruikbare conclusies.

Hoe?
Een belangrijk onderdeel van de Fontys minor Digital Marketing is het uitvoeren van business cases. Bedrijven stellen hun data beschikbaar, in ruil voor de input die studenten zullen geven. Tijdens een case zal ik me bezighouden met het analyseren en verwerken van data, om er conclusies uit te trekken.

Wanneer?
Vanaf 1 november 2016 zal er minimaal 4 weken aan een case gewerkt worden. Tijdens deze case zal ik me – al dan niet met een medestudent – bezig houden met het analyseren en verwerken van data.

Na het afronden van de eerste case, zal er een tweede case opgepakt worden. De tweede case kan – indien nodig – gebruikt worden om het resultaat te verbeteren.

Beoordeling

Onvoldoende Voldoende Goed Excellent
De student kan geen tot zeer voor de hand liggende conclusies uit data halen De student kan eenvoudige conclusies uit data halen De student kan niet-voor de hand liggende conclusies uit data halen De student kan complexe conclusies uit ruwe data halen

 

Een digitale marketingstrategie op kunnen zetten

Waarom?
Tijdens de minor leren we veel verschillende dingen, zoals het belang van marktonderzoek, mogelijkheden met neuromarketing, de toegevoegde waarde van A/B testing, het in kaart brengen van de customer journey en nog veel meer.
Deze elementen zijn op zich al heel waardevol, maar het lijkt mij pas écht waardevol als ik de theorie die we leren, om kan zetten in een digitale marketingstrategie.

Hoe?
Zoals eerder genoemd zijn business cases een belangrijk onderdeel van de Fontys minor Digital Marketing. Tijdens een case zal ik me bezighouden met het structureren van de mogelijkheden in een digitale marketingstrategie.

Wanneer?
Vanaf 1 november 2016 zal er minimaal 4 weken aan een case gewerkt worden. Tijdens deze case zal ik me – al dan niet met een medestudent – bezig houden met het opzetten van een digitale marketingstrategie.

Na het afronden van de eerste case, zal er een tweede case opgepakt worden. De tweede case kan – indien nodig – gebruikt worden om het resultaat te verbeteren.

Beoordeling

Onvoldoende Voldoende Goed Excellent
De student kan geen digitale marketingstrategie opzetten De student kan een eenvoudige digitale marketingstrategie opzetten De student kan een goed gefundeerde marketingstrategie opzetten De student kan een goed gefundeerde, gevorderde marketingstrategie opzetten

 

Op een toegankelijke manier kunnen rapporteren aan stakeholders

Waarom?
De leerdoelen die ik hierboven heb genoemd vind ik erg belangrijk, maar deze zijn vooral nuttig voor interne werkzaamheden. Om de volle potentie uit mijn minor te halen, wil ik op een toegankelijke manier kunnen rapporteren aan stakeholders.

Hoe?
De business cases worden uitgevoerd in samenwerking met bedrijven. Door voortgang en afronding te rapporteren aan belanghebbenden, kan ik aan deze competentie werken.

Wanneer?
Vanaf 1 november 2016 zal er minimaal 4 weken aan een case gewerkt worden. Tijdens deze case zal ik me – al dan niet met een medestudent – bezig houden met het rapporteren aan stakeholders.

Na het afronden van de eerste case, zal er een tweede case opgepakt worden. De tweede case kan – indien nodig – gebruikt worden om het resultaat te verbeteren.

Daarnaast heb ik – buiten het Digital Marketing curriculum om – een aantal sessies met Sligro gepland staan. Hierbij zal er gebrainstormd worden over innovatiemogelijkheden voor de Sligro Food Group met de CIO van Sligro en enkele IT medewerkers.

Onvoldoende Voldoende Goed Excellent
De student kan niet duidelijk rapporteren aan stakeholders en/of geen vragen beantwoorden De student kan beperkt, maar begrijpelijk rapporteren aan stakeholders en vragen beperkt beantwoorden De student kan duidelijk en begrijpelijk rapporteren aan de stakeholders en vragen beantwoorden De student kan de gehele strategie op een laagdrempelige manier rapporteren aan de stakeholders en alle vragen naar tevredenheid beantwoorden

 

 

4 thoughts on “Leerdoelen minor Digital Marketing”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *