De afgelopen vier weken heb ik samen met drie klasgenoten aan de SendCloud groepsopdracht gewerkt. Het was een fijne samenwerking en ik heb veel van het project geleerd! In dit artikel vertel ik over de opdracht, de uitvoering, het eindresultaat, mijn rol binnen het project, wat ik ervan heb geleerd en licht ik toe hoe ik al mijn leerdoelen met dit project heb afgevinkt.

De opdracht

SendCloud is een dienst die de verzending van pakketjes voor webshopeigenaren gemakkelijker maakt. Zij hebben een goed product, maar willen het conversiepercentage van ‘bezoekers op de website’ > ‘eerste pakketje verzonden’ verhogen.

Aan onze groep de opdracht om hier een adviesrapport voor op te maken.

De uitvoering

In de eerste week hebben we ons georiënteerd op het product, kennis gemaakt met de medewerkers van SendCloud en toegang gekregen tot Google Analytics en Kissmetrics.

In de tweede en derde week hebben we usertests opgesteld, uitgevoerd en verwerkt.

In de vierde week hebben we een adviesrapport opgemaakt op basis van de data die we uit Kissmetrics hebben onttrokken en de resultaten die uit de usertests zijn gekomen.

Het eindresultaat

Aan het einde van het project hebben we een adviesrapport opgesteld en deze gepresenteerd aan een deel van het SendCloud team. Ze waren erg enthousiast, verrast reageerden zeer positief op onze bevindingen. Onze resultaten worden meegenomen in het vervolgonderzoek om de website beter te maken.

Mijn Rol en bijdrage aan het project

Al vanaf het begin heb ik op een natuurlijke manier de leiderschapsrol op me genomen. Ik heb een opzet gemaakt voor de groepsafspraken, stelde voor iedere samenkomst een agenda op, hield het logboek bij en stuurde steeds een samenvatting van de To Do naar de groepsleden, zodat iedereen precies wist waar hij aan toe was.

Verder heb ik de opzet van de Usertest gemaakt, die we vervolgens als groep hebben gefinetuned en goed laten keuren door SendCloud.

De opgestelde Usertest heb ik bij drie testpersonen afgenomen. De gegevens die uit de usertest kwamen heb ik verwerkt.

Voor het einddocument heb ik onderdeel over usertesting en de uitwerking van alle usertests in zijn geheel geschreven. Het conclusies en aanbevelingen onderdeel heb ik opgezet, welke later is aangevuld door de groepsgenoten. Als laatste heb ik de vormgeving van het document en de eindpresentatie op me genomen.

Wat ik heb geleerd

Van SendCloud hebben we toegang gekregen tot Kissmetrics en Google Analytics. Door deze gegevens door te spitten, kwamen we achter een aantal opvallende conclusies.
Zoals: Van de bezoekers die in één keer een account aanmaken, converteert minder dan 1%.
Van de bezoekers die eerst de prijzenpagina hebben bekeken, converteert bijna 6%.

Zoals vrijwel iedere student, heb ook ik in het verleden vervelende groepssamenwerkingen meegemaakt. Om dat te voorkomen heb ik vanaf het begin duidelijke groepsafspraken opgesteld. Het voelt erg vervelend om vanaf het begin streng te zijn, omdat het lijkt alsof je een samenwerking vanuit wantrouwen begint. Gelukkig waren de groepsgenoten erg begripvol. Dit was dan ook de fijnste samenwerking voor mij tot nu toe.

De balans tussen zelf doen en delegeren vond ik altijd erg moeilijk. Tijdens dit project merkte ik dat ik daar – vooral tegen het einde – weer last van kreeg. Je kunt niet met vier personen over ieder onderdeel van het project een beslissing nemen. Dat merkte ik bijvoorbeeld bij het maken van de eindpresentatie, wat erg moeizaam ging omdat we het overaal samen over eens wilden zijn.
Het einddocument ging een stuk soepeler, omdat ik de opzet heb gemaakt en opdracht heb gegeven aan mijn groepsgenoten om deze aan te vullen.

De eindpresentatie vond ik het spannendst. Niet omdat ik niet goed ben in presenteren, maar omdat we een advies aan het bedrijf gaven over hoe hun website beter kan. Een product waar zij hard aan werken en goed over nadenken, klopt niet. En dan is het aan ‘mij’ (namens de groep) om dat aan hen te vertellen.
De eindpresentatie is goed ontvangen en de verbeterpunten werden op een positieve manier opgepakt.

Leerdoel: Aan de hand van data conclusies kunnen trekken

Voor dit leerdoel geef ik mijzelf een goed. Zeer voor de hand liggende data was bijvoorbeeld dat X% van de SendCloud bezoekers converteert. Het funnel in beeld brengen was ook heel eenvoudig.

De reden dat ik mijzelf een goed geef, is omdat we een stap verder hebben gekeken. Een voorbeeld: Van alle bezoekers die op de website komen, converteert >1%.
Van alle bezoekers die de prijzenpagina hebben bekeken, converteert 6%.

Leerdoel: Een digitale marketingstrategie op kunnen zetten

Voor dit leerdoel geef ik mijzelf een voldoende. Mijn doel was toepassen van losse onderdelen die we bij de minor Digital Marketing geleerd hebben en deze om te zetten in een digitale marketing strategie.

Tijdens de SendCloud opdracht kwam ik erachter dat ik mijn leerdoel een te grote scope heeft. Een gehele digitale marketing strategie opzetten gaat niet zomaar. Voor een klein onderdeel als data-analyse, usertesting, het verwerken van de gegevens en het uitschrijven van een adviesrapport zijn vier weken al heel krap. Laat staan dat ik een hele digitale marketingstrategie op moet zetten!

Voor deze opdracht heb ik wel gezorgd voor structuur. Ik heb een plan uitgestippeld en mijn projectgroep erin meegenomen. Mijn leerdoel heb ik dan niet letterlijk gehaald, maar vanwege mijn inzet, inzicht en wat ik heb geleerd van een deel van de digital marketingstrategie, wil ik mijzelf toch een voldoende geven.

Leerdoel: Op een laagdrempelige manier kunnen rapporteren aan stakeholders

Het verwerken van alle data die we uit de analytics accounts en usertests hebben gehaald, was lastig. Toch is het gelukt om deze wirwar aan informatie te structureren, in een document te verwerken en samen te vatten in een presentatie. Deze is goed ontvangen door de opdrachtgever. Door onze begeleider Twan Arts is de vraag gesteld “In hoeverre hebben de studenten aan jullie verwachting voldaan, of deze zelfs overtroffen?” Werd geantwoord dat de verwachting ver overtroffen is.
Daarom geef ik mijzelf voor dit leerdoel een excellent.

Wil je alle leerdoelen nog eens teruglezen? Bekijk dan mijn artikel: Leerdoelen minor Digital Marketing. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *